top of page

Andy Jiskrová

Variabilní papírová hračka s indiánskou tématikou

„Za sedmero týpí…“

Reklama se snaží zaměřit na prvky, jimiž se může tato nová hračka od jiných konkurenčních produktů lišit, a tak zaujmout. Uvádím zdánlivě nevýraznou hračku, jako tvůrce nečekaně strhující, napínavé i hřejivé atmosféry. Kampaň chce diváka vtáhnout do děje a vzbudit v něm pocit tajemna. Z tohoto důvodu používám v reklamách detailní efektní záběry, které by měli působit, jako by se sám divák ocitl na hrací desce. 

ÁTAYA — indiánské divadlo 

Átaya je papírová hračka s indiánskou tématikou. Snaží se navrátit k vizuálně jednoduchým hračkám, ale zároveň vytvořit kouzelnou atmosféru. Sděluje tradiční indiánské příběhy, jimiž dětem přibližuje vztah indiánů k životu a přírodě. Přináší prostor pro fantazii a nechává děti převzít iniciativu. Klade si za úkol podpořit spolupráci hráčů a být jakýmsi bodem jejich setkání. Ilustrace je vytvořena na základě dvou příběhů z knihy Vladimíra Hulpacha, které jsou součástí obsahu balení. Variabilita hry vybízí k vytvoření dalších, vlastních příběhů. Nabízí téměř nekonečné množství možností a kombinací. Inspirací při práci mi byla atmosféra večerů v týpí na indiánském táboře, kdy si malí indiáni sedící v kruhu kolem ohně vyprávějí nejrůznější smyšlené pohádky, zatímco je plameny ozařují tak, že se na plachtách týpí odehrává stínové divadlo. ÁTAYA poskytuje možnost ilustrovat si své vlastní příběhy během jejich vymýšlení. Hračka se skládá postaviček a hrací desky, jejíž tvar symbolicky odkazuje na indiánský svět a je výhodný z praktických důvodů, jelikož umožňuje funkčnost hry z každé strany a zapojení co nejvíce hráčů. 

Sametové oslavy

bottom of page