top of page

Diplomky 19/20

Bakalářské práce 2020

Závěrečné práce studentů ateliéru Vizuální design byly prezentovány v rámci výstavy Diplomky 20 v budově Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem. Prezentováné projekty obsáhly celou řadu médií, obhájeny byly autorské projekty od knižního designu, přes PR strategii – vytvoření koncepce a CID designového značky oblečení, až po komix. 

MgA. Tereza Janáková

 

 

To – Všechno o menstruaci

Film pracuje s černobílým a barevným světem a je metaforou k černobílému pohledu na svět. Cílová skupina není specifikovaná, mladší diváci si mohou odnést čistou pointu – obarvení černobílého světa, starší divák může vnímat hlubší metaforu a vzbudit v sobě možné otázky s ní spojené. Záměrem je poukázat na důležitost pohádek v jakékoli době.Mou bakalářskou prací je vizuální podoba (ilustrace a grafická úprava) knihy TO s podtitulem Všechno o menstruaci (a ještě něco navíc). Publikace vznikla pro nakladatelství Albatros, pod kterým také bude na podzim roku 2020 vydána. Kniha je určena pro dívky ve věkovém rozmezí 9–13 let a Hana Kašáková, která je autorkou textu, usiluje svou dikcí spíš o „holčičí pokec“ než jakékoli učebnicové poučování. K tomu jí pomáhá i hlavní charakter knihy – Mína, její alter-ego, s jehož pomocí se čtenářkám přibližuje. Kniha tak nenásilně, zábavně a účelně pojednává o tématu menstruace a o všem, co
s tímto fyziologickým jevem souvisí. Ve svých ilustracích, ale i v grafické úpravě, se snažím následovat tón, kterým autorka k dívkám promlouvá, a v obrazových námětech hledám průsečík mezi intimním tématem
a věkovou kategorií. Nenásilnost a lehkost se odráží v rychlých tazích štětce a dynamické lineární kresbě. Motivy mají nejen pobavit, ale i obohatit psanou část, vytvořit vlastní svět koexistující s tím, který na nás promlouvá z textu. Tyto dvě složky se navzájem snažím propojovat i malými kresbami, které napříč knihou umísťuji do sazby, jakoby se jednalo o rychlé a do jisté míry automatické gesto mladé čtenářky.

MgA. Marcela Kuntová

 

 

Bakalářská práce zpracovává téma deprese. Odráží v sobě osobní potřebu hledání hlubšího porozumění depresi jako takové a současně je vypořádáním se s vlastní prožitou zkušeností. Výsledkem mé práce vznikla kniha, která vypráví příběh nejtěžšího období života mé nejbližší rodiny. Záměrem mé bakalářské práce je rozšířit povědomí o depresivní poruše a lidem, kteří jsou ve stejné nebo podobné situaci v jaké jsme byli my, zprostředkovat informace, které jsme v té nejdůležitější chvíli neměli. V knize pracuji s členěním textu, nechávám se jím vést a dělám mu částečnou dramaturgii. Pracuji také s časovým aspektem. Způsobem členění textu a jeho sazby se snažím čtenáři nastínit, v jakých rozestupech se od sebe jednotlivé popsané události děly. Písmo jsem zvolila bezpatkové, svébytné a dokonale objektivně prezentující vyprávěný příběh
i informace obsažené v knize, aby měl čtenář prostor pro vlastní představivost.

 

MgA. Pavlína Králová

 

 

Ore Wear

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit ucelený koncept nové značky inspirované Krušnými horami. Na značku jsem se snažila nahlížet nejen po stránce grafické, ale chtěla jsem vytvořit i teoretický základ, aby byla značka připravena pro případné uvedení na trh. Ore Wear se zaměřuje na sortiment pro lidi, kteří tráví volný čas v přírodě ať už aktivně či pouze z důvodu odpočinku, zažívají zde různá dobrodružství a tím si vytváří vztah k určitým místům. Pro značku jsou základními hodnotami oddanost, volnost a dobrodružství.

 

Vznikly 4 motivy první kolekce, které v sobě ukrývají nápisy podporující vytvořenou koncepci značky.

V motivech můžeme najít schovaná hesla a motta, souřadnice míst z Krušných hor a podobně.

Tématické je i logo, jehož tvar představuje obrys kamene nalezeného v krušnohorských kopcích. Dalším krokem mé práce byl vzhled balení a to nejen samotných krabic, ale i balení při odesílání poštou či vzhled obsahu při otevření. Pro značku byly vytvořeny i základní tiskoviny, které doprovází samotný produkt.

MgA. Vít Hanuš

 

 

Na konec cesty

 

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit komiksovou knihu založenou na mé autorské povídce. Musel jsem si projít všemi etapami kreativního vývoje, od úpravy základního příběhu a tvorby obrazového scénáře, až po nalezení vizuálního stylu a finálního zpracování do knižní podoby. „Na konec cesty“ je také můj úplně první komiks, takže ho považuji za jakýsi základní kámen mé komiksové tvorby a vizuální souhrn mých získaných zkušeností v tomto kreativním žánru. „Na konec cesty“ lze zařadit do kategorie psychologického thrilleru. Příběh je založen na povídce, kterou jsem napsal před několika lety. Díky některým vizuálně zajímavým scénám jsem se proto rozhodl tento příběh použít a adekvátně ho rozšířit a upravit pro lepší čtenářský zážitek. Protože se jedná o temnější příběh, zvolil jsem jako hlavní nástroje pro tvorbu jednotlivých ilustrací štětce a inkoust a pracuji pouze v černobílém spektru. Tyto tmavé, roztěkané plochy a tahy mají podtrhovat atmosféru příběhu a lépe čtenáři přiblížit mou vizuální představu o světu, který zde zobrazuji. Štětce
a inkoust jsem také použil v rámci textů předělových stránek a při různých výkřicích, abych tak vizuálně celý komiks sjednotil. Komiksová kniha je tisknuta v matném provedení na přírodně bílý papír, který je příjemný ke čtení a obálka je tisknuta bílou barvou na tmavý, pevnější papír.

Diplomky 2019

Diplomové a bakalářské práce 2019

Závěrečné práce studentů ateliéru Vizuální design byly prezentovány v rámci výstavy Diplomky 19 v budově Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem a v Galerii Emila Filly. Prezentováné projekty obsáhly celou řadu médií, obhájeny byly autorské projekty od knižního designu, přes UX design webové aplikace, vytvoření koncepce a CID designového papírnictví pro oslavy, až po krátký animovaný film. 

Kateřina Černá

MgA. Kateřina Černá

 

 

PROBUZENÍ / ANIMOVANÁ POHÁDKA

Film pracuje s černobílým a barevným světem a je metaforou k černobílému pohledu na svět. Cílová skupina není specifikovaná, mladší diváci si mohou odnést čistou pointu – obarvení černobílého světa, starší divák může vnímat hlubší metaforu a vzbudit v sobě možné otázky s ní spojené. Záměrem je poukázat na důležitost pohádek v jakékoli době.

MgA. Kateřina Javůrková

Kateřina Javůrková

PANOPLY – OSLAVY Z PAPÍRU

Ve své diplomové práci jsem vytvořila koncepci designového papírnictví Panoply zaměřeného na ozdoby vhodné pro nejrůznější typy oslav, ale nejen pro ně. Společným jmenovatelem všech navržených produktů je láska k slavení a k papíru. Všechny produkty jsou z recyklovatelných materiálů a vyrobené v Česku.

 

Dalšími základními vlastnostmi produktů, které jsem si stanovila, byla snadná manipulace a opětovná využitelnost. Proto jsem navrhla ozdoby tak, aby se po oslavě daly znovu složit a uschovat pro další příležitosti. Přes běžné skládačky papíru a origami jsem dospěla až k vlastnímu autorskému principu skládání. Ten se nakonec ukázal natolik variabilní, že mi umožnil založit na něm většinu ozdob a zároveň dosáhnout široké škály prostorových tvarů.

 

Vznikla jedna abstraktní geometrická řada produktů Panoply Originál a tématická řada Panoply Speciál – Vesmír. Vedle produktů značky Panoply, které prodává Panoply Obchod, jsem navrhla koncepci služby Panoply Pop-up, která nabízí ozdobení jakékoliv akce na klíč za použití vlastních produktů.

Lenka Durasová

MgA. Lenka Durasová

 

 

CO JE PRO TEBE LÁSKA? AUTORSKÁ KNIHA

Diplomová práce je výsledkem několikaměsíčního zabývání se tématem lásky. Uchopením asi nejzatíženějšího lidského slova, které oplývá mnoha emocemi, názory a výklady, vznikla autorská kniha
s názvem „Co je pro tebe láska?“. Jedná se o sborník výpovědí anonymních respondentů na jednu jedinou otázku, jež je titulem knihy. Sedmdesát unikátních textů, které pracují jen a pouze s vlastní zkušeností
a subjektivním přístupem každého jedince. Přijímám, nesoudím a předkládám k vlastnímu posouzení.

 

Jsem vizuální designérka. Pracuji napříč výtvarnými disciplínami a experimentuji s materiálem pro dosažení ideálně předané informace. Specializuji se na tvorbu knih, propagačních materiálů, tiskovin a vizuálních identit. Ráda využívám prostředků tradičních grafických technik, fotografie a videa. Zajímám se o vytváření funkčních systémů, navrhování mobilních aplikací, webů a komplexních projektů.

Ivana Beranová

BcA. Ivana Beranová

 

 

Včely se pro mne staly zázrakem přírody. Začala jsem je obdivovat a chtěla jsem se o nich dozvědět více informací. Pro pozorování včel jsem nemusela chodit daleko. V rodině máme několik včelstev. Mám tak snadný přístup nejen ke včelám, ale i k informacím o nich. 

 

A protože jsou včely pro náš život důležité a mají zajímavý způsob života, chtěla jsem tyto informace zprostředkovat dětem na základní škole. Rozhodla jsem se vytvořit publikaci na pomezí učebnice a pracovního sešitu, která bude sdělovat a ilustrovat základní informace o včelách a jejich životě. Zároveň tato publikace bude pro čtenáře srozumitelná a bude zajímavým doplněním včelařských kroužků, výukových pobytů v přírodě, případně může sloužit i jako rozšíření informací ve vyučovacích hodinách na základní škole. Sešit obsahuje různé křížovky, luštitelské hry a omalovánky, díky kterým si děti opakují získané znalosti o včelách.

bottom of page