Diplomky 2019

Diplomové a bakalářské práce 2019

Závěrečné práce studentů ateliéru Vizuální design byly prezentovány v rámci výstavy Diplomky 19 v budově Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem a v Galerii Emila Filly. Prezentováné projekty obsáhly celou řadu médií, obhájeny byly autorské projekty od knižního designu, přes UX design webové aplikace, vytvoření koncepce a CID designového papírnictví pro oslavy, až po krátký animovaný film. 

MgA. Kateřina Černá

 

PROBUZENÍ / ANIMOVANÁ POHÁDKA

Film pracuje s černobílým a barevným světem a je metaforou k černobílému pohledu na svět. Cílová skupina není specifikovaná, mladší diváci si mohou odnést čistou pointu – obarvení černobílého světa, starší divák může vnímat hlubší metaforu a vzbudit v sobě možné otázky s ní spojené. Záměrem je poukázat na důležitost pohádek v jakékoli době.

MgA. Kateřina Javůrková

 

PANOPLY – OSLAVY Z PAPÍRU

Ve své diplomové práci jsem vytvořila koncepci designového papírnictví Panoply zaměřeného na ozdoby vhodné pro nejrůznější typy oslav, ale nejen pro ně. Společným jmenovatelem všech navržených produktů je láska k slavení a k papíru. Všechny produkty jsou z recyklovatelných materiálů a vyrobené v Česku.

 

Dalšími základními vlastnostmi produktů, které jsem si stanovila, byla snadná manipulace a opětovná využitelnost. Proto jsem navrhla ozdoby tak, aby se po oslavě daly znovu složit a uschovat pro další příležitosti. Přes běžné skládačky papíru a origami jsem dospěla až k vlastnímu autorskému principu skládání. Ten se nakonec ukázal natolik variabilní, že mi umožnil založit na něm většinu ozdob a zároveň dosáhnout široké škály prostorových tvarů.

 

Vznikla jedna abstraktní geometrická řada produktů Panoply Originál a tématická řada Panoply Speciál – Vesmír. Vedle produktů značky Panoply, které prodává Panoply Obchod, jsem navrhla koncepci služby Panoply Pop-up, která nabízí ozdobení jakékoliv akce na klíč za použití vlastních produktů.

MgA. Lenka Durasová

1/0
 

CO JE PRO TEBE LÁSKA? AUTORSKÁ KNIHA

Diplomová práce je výsledkem několikaměsíčního zabývání se tématem lásky. Uchopením asi nejzatíženějšího lidského slova, které oplývá mnoha emocemi, názory a výklady, vznikla autorská kniha s názvem „Co je pro tebe láska?“. Jedná se o sborník výpovědí anonymních respondentů na jednu jedinou otázku, jež je titulem knihy. Sedmdesát unikátních textů, které pracují jen a pouze s vlastní zkušeností a subjektivním přístupem každého jedince. Přijímám, nesoudím a předkládám k vlastnímu posouzení.

 

Jsem vizuální designérka. Pracuji napříč výtvarnými disciplínami a experimentuji s materiálem pro dosažení ideálně předané informace. Specializuji se na tvorbu knih, propagačních materiálů, tiskovin a vizuálních identit. Ráda využívám prostředků tradičních grafických technik, fotografie a videa. Zajímám se o vytváření funkčních systémů, navrhování mobilních aplikací, webů a komplexních projektů.

BcA. Ivana Beranová

 

Včely se pro mne staly zázrakem přírody. Začala jsem je obdivovat a chtěla jsem se o nich dozvědět více informací. Pro pozorování včel jsem nemusela chodit daleko. V rodině máme několik včelstev. Mám tak snadný přístup nejen ke včelám, ale i k informacím o nich. 

 

A protože jsou včely pro náš život důležité a mají zajímavý způsob života, chtěla jsem tyto informace zprostředkovat dětem na základní škole. Rozhodla jsem se vytvořit publikaci na pomezí učebnice a pracovního sešitu, která bude sdělovat a ilustrovat základní informace o včelách a jejich životě. Zároveň tato publikace bude pro čtenáře srozumitelná a bude zajímavým doplněním včelařských kroužků, výukových pobytů v přírodě, případně může sloužit i jako rozšíření informací ve vyučovacích hodinách na základní škole. Sešit obsahuje různé křížovky, luštitelské hry a omalovánky, díky kterým si děti opakují získané znalosti o včelách.

© 2020 ateliér VD, foto: archiv ateliéru VD.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon