top of page

Vizuální styl GMU v Hradci Králové

Veřejná soutěž

Veřejná soutěž na vytvoření nového loga a vizuálního stylu Galerie moderního umění v Hradci Králové, která byla vypsána v souvislosti s nástupem nového progresivního vedení galerie. Součástí zadání studentům bylo naplnění podmínek zadání a přihlášení návrhu do soutěže.

Tereza Janáková, Hana Vysloužilová – 3. ročník bc

Statická základna proměnlivého, nestálého, stále se pohybujícího — dynamického. To je pro nás galerijní instituce v kontextu dneška. Galerie prezentující návštěvníkovi moderní umění, přebírající funkci jakéhosi komunikačního kanálu mezi umělcem a konzumentem/divákem.

Hledaly jsme symbol, zosobnění této tendence a našim výsledkem je dynamická, proměnlivá linie. Gesto stojí u zrodu všeho, co můžeme nazývat uměním. Tato linka tedy může být v rámci celého vizuálního stylu vnímána jako ono gesto moderního umění, které — více než kdy dříve — vystupuje z formátu (ať už hovoříme o zažitém plátně upevněném v rámu, nebo o formátech výtvarných všeobecně) a bere na sebe různé podoby, které se často mohou zdát divákovi nejasné až mnohoznačné, takže dochází k variabilitě významů a asociací.

 

Vytvořily jsme sérii motion designů, jež je ve své původní podobě možno použít ke komunikování galerie v rámci online platforem. Tyto pohyblivé grafiky pro nás ale zároveň fungují jako zdroj pro generování podob „umění“ — litery „u“ a gest, které se objevují v logu i logotypu. Statická základna loga — dvojice liter „gm“ a „hk“ pro nás tedy zůstávají vždy stejné, upevněny na svém místě. V rámci použitých platforem do nich vždy jiným způsobem zasahuje linie, která v nejrůznějších podobách vytváří nestálé písmeno „u“ zosobňující umění. U logotypu pak zůstává jen linie jako gesto bez potřeby dotvářet chybějící písmeno.

Ivana Beranová – 3. ročník bc

Galerie je stabilní instituce, která je zároveň proměnlivá svou různorodostí výstav. Instituce nabízí široké rozpětí

aktivit a rozdílnost v přístupu k jednotlivým výstavním prostorům galerie.

Adéla Rosenbergerová – 1. ročník bc

Galerie je stabilní instituce, která je zároveň proměnlivá svou různorodostí výstav. Instituce nabízí široké rozpětí

aktivit a rozdílnost v přístupu k jednotlivým výstavním prostorům galerie.

bottom of page