Vizuálové

Ateliér Vizuální design FUD UJEP

Ateliér Vizuální design dává studentům příležitosti vstupovat nejen do světa grafického designu, ale i do dalších příbuzných a vzdálenějších zón. Vybízí k mezioborové spolupráci s nejrůznějšími partnery a hledá řešení nad rámec běžných grafických výstupů. V pojetí ateliéru je grafický design chápán jako nástroj / jeden z možných přístupů, nikoliv jako primární cíl. Studenti se tak stávají nejen autory tištěných a elektronických výstupů, ale také designéry 3D objektů, tvůrci interaktivních instalací a v neposlední řadě i divadelních představení. Potřeba neustále aktualizovat definici oboru grafický design a pozici designérů je chápána jako nedílná součást ateliérové diskuze. Ateliér Vizuální design je prostor pro hledání a objevování. 

Vedoucí ateliéru Vizuální Design


MgA. Michaela Labudová
 

Studenti BcA.

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Studenti MgA.

1. ročník

2. ročník

Ex Studenti

© 2020 ateliér VD, foto: archiv ateliéru VD.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon