top of page

Ateliér Vizuální design dává studentům příležitosti vstupovat nejen do světa grafického designu, ale i do dalších příbuzných a vzdálenějších zón. Kromě řemeslné a profesní průpravy vede studenty ke schopnosti vnímat kontext své tvorby, vnímat teroetickou diskuzi a v neposlední řadě vybízí k mezioborové spolupráci. Nechává studenty vystoupit z komfortní zóny a motivuje je přinášet řešení nad rámec běžných grafických výstupů. V pojetí ateliéru je grafický design chápán jako nástroj / jeden z možných přístupů, nikoliv jako jediné řešení. Studenti se tak stávají nejen autory tištěných a elektronických výstupů, ale také designéry 3D objektů, tvůrci interaktivních instalací a v neposlední řadě i divadelních představení. Potřeba neustále aktualizovat definici oboru grafický design a pozici designérů je chápána jako nedílná součást ateliérové diskuze. Ateliér Vizuální design je prostor pro hledání a objevování. 

vedoucí ateliéru:

MgA. Michaela Labudová & MgA. Pavel Frič

kontakt:

vizualnidesign@gmail.com

+420 604 864 319

36222628_2095678610443266_45084262686680

Studenti BcA.

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Anna Jiskrová

Karolína Gemelová

Natálie Švehlová

Oskar Šťastný

Natálie Vaynahiy

4. ročník

Natálie Portíková

Hana Vysloužilová

Studenti MgA.

1. ročník

2. ročník

Ex Studenti

bottom of page