top of page

Sametové oslavy

Soutěž na vizuální styl akce

Sametové oslavy byla uzavřená soutěž vypsaná pro studenty a absolventy Fakutly umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Součástí zadání bylo vytvořit logo, propagační plakáty a další materiály a tiskoviny pro různorodé aktivity spojené pod hlavičku "Sametové oslavy" v Ústí nad Labem. Ty zahrnovaly vzdělávací, kulturní a výstavní projekty a propojily instituce z nejrůznějších oblastí. Odbornou porotou byl vybrán vítězný návrh od studentky VD Moniky Raškové, který byl realizován. Třetí místo v soutěži obsadila se svým návrhem Anna Jiskrová z ateliéru VD.

Monika Rašková – 1. ročník MgA.

Anna Jiskrová – 1. ročník bc

bottom of page